Պրոֆ. Ռ.Հ. , Յոլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոն  ՓԲԸ

Հեմոֆիլիայի և Տրոմբոֆիլիայի կենտրոն

Ներսիսյան 7, ք.Երևան ք.

Փոստ կոդը: 0014

Հեռախոսներ  /+374/ 10 283800, /+374/ 10 283810, /+374/ 10 283893, /+374/ 10 284478

(Արյունաբանական կենտրոնի կայքը)    http:www.blood.am 

(Հեմոֆիլիայի կենտրոնի կայքը)         http:www.hemophilia.am

էլ.փոստ: armhemophilia@yahoo.com, armhaem@gmail.com, armhaem@blood.am

Կոնտակտային անձ՝  Հ.Ս. Խաչատրյան